Fleet rent a car u suradnji s CO2cut započeo je inovativan i opsežan projekt ekoloških aktivnosti na području poljoprivrede i brige o šumama u Hrvatskoj.

Nakon što je nedavno je pokrenuta usluga ECO koja omogućuje najam tehnološki najnaprednijih vozila sa smanjenom emisijom CO2, provedbom ekološkog projekta FLEET želi dati dodatni doprinos na području razvoja tzv. 'pametne poljoprivrede' i upravljanja šumama u Hrvatskoj.

Budući da FLEET djeluje na globalnoj razini i prisutan je na tržištima gdje postoje slični projekti, dio sredstava će se usmjeriti na emitivna tržišta Australije, Brazila, SAD i Južne Koreje gdje se već provode projekti kompenzacije emisija stakleničkih plinova.

Prateći svjetske inovacije, a s ciljem kompenziranja vlastitog ekološkog otiska, FLEET predvodi međunarodni konzorcij za izradu studije izvodljivosti i financiranje prvog 'Smart Agriculture' projekta u Hrvatskoj. Poljoprivredno zemljište obrađivat će se na način da se veće količine ugljika i hranjivih tvari zadrže na oranicama i u biomasi. Projekt će biti certificiran vodećim ugljikovim „Gold standardom“, a dodatne će se aktivnosti temeljiti na edukaciji i širenju svijesti o potrebi dugoročne brige za okoliš o kojima ovisi budućnost nas i budućih generacija.

Svi korisnici FLEET usluga imat će priliku, ukoliko žele, donirati sredstva u ovaj projekt prilikom najma usluga. Prvenstveno korisnici najma izvan ECO usluge dok korisnici vozila sa smanjenom emisijom CO2 donirat će sredstva kroz najam zahvaljujući činjenici da se FLEET odriče svog prihoda u navedene svrhe.