1. Općenito

1.1. Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka (nastavno: Izjava) primjenjuje se od dana 25.05.2018. godine. Korištenjem FLEET-ovih proizvoda i usluga povjeravate nam Vaše podatke. Izjavom je definirano koji Vaši podaci kao ispitanika se prikupljaju, na koji način ih FLEET obrađuje te u koje svrhe će prikupljeni podaci biti upotrijebljeni, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

1.2. Za obradu podataka odgovorno je: Trgovačko društvo FLEET rent a car d.o.o. Andrije Hebranga 32, 10 000 Zagreb OIB: 59504443231 Telefon: +385 1 5532 222

1.3. Povjerenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem adrese e-pošte za kontakt: [email protected]

1.4. FLEET potvrđuje da je odgovoran za zaštitu osobnih podataka i u slučajevima u kojima se koristi uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka. U slučaju obrade osobnih podataka s pružateljima usluga izvan Europske Unije, FLEET će prethodno provjeriti postoji li odluka Europske komisije o primjerenosti, odnosno jesu li ugovorena primjerena jamstva ili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

2. Način obrade osobnih podataka

2.1. U slučaju ako podnosite zahtjev za sklapanje ugovora o najmu vozila, zahtjev za ponudom za sklapanje ugovora o najmu, zahtjev za rezervacijom najma vozila ili zahtjev za bilo kojim drugim oblikom poslovne suradnje s FLEET-om u svojstvu najmoprimca, osobe ovlaštene za zastupanje najmoprimca, osobe ovlaštene od strane najmoprimca ili potencijalnog poslovnog partnera svi osobni podaci koje ste dostavili FLEET-u prilikom rezervacije najma vozila, sklapanja ugovora o najmu vozila, naknadnih zahtjeva za promjenom osobnih podataka, odnosno zahtjeva za promjenama vezanima uz ugovor, ponudama ili prihvatima ponude, FLEET će obrađivati Vaše osobne podatke u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka u svrhu poduzimanja radnji na Vaš zahtjev, temeljem Vaše privole, u slučajevima kada sami FLEET-u stavite Vaše osobne podatke na raspolaganje ili posredno u slučajevima kada se FLEET-ove usluge koriste putem posrednika, agencija, putem poslovnih partnera FLEET-a ili druge zakonske osnove, a koje radnje se izvršavaju prije sklapanja ugovora ili radi sklapanja i izvršenja ugovora o najmu vozila ili druge vrste ugovora koji biste mogli sklopiti s FLEET-om kao poslovni partner.

2.2. U slučaju ako naše internetske stranice koristite i pregledavate na način da ste prethodno unijeli svoje osobne podatke, time potvrđujete da ste svoje osobne podatke svojevoljno stavili na raspolaganje FLEET-u te ste dali dozvolu da se uneseni osobni podaci koriste u svrhu u koju su unijeti. Ako osobni podaci nisu uneseni prilikom korištenja i pregledavanja FLEET-ove internetske stranice, istu pregledavate anonimno, odnosno FLEET ne prikuplja Vaše osobne podatke. FLEET u svakom slučaju može pohraniti određene podatke, a zbog sigurnosnih razloga, međutim u tom slučaju pohranjeni podaci će biti korišteno isključivo iz sigurnosnih i/ili statističkih razloga te će biti pohranjeni i obrađivani na način da neće biti moguće Vas identificirati. FLEET štiti Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na poslužiteljima se pohranjuju u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

3. Svrha obrade osobnih podataka

3.1. FLEET obrađuje osobne podatke radi realizacije ugovora, temeljem zakonskih propisa, odnosno radi ispunjenja zakonskih obveza, u slučaju postojanja legitimnog interesa FLEET-a i u slučaju ako postoji Vaša privola.

3.2. FLEET obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu realizacije ugovora, odnosno kako bi bile poduzete radnje koje su potrebne za sklapanje i izvršenje ugovora koji ćete sklopiti s FLEET-om.

3.3. FLEET u svrhu ispunjenja svojih zakonskih obveza obradu osobnih podataka obavlja temeljem tih propisa.

3.4. FLEET-vi legitimni interesi za obradu Vaših osobnih podataka prije, za vrijeme i nakon sklapanja ugovora su :

a) osiguranje vozila za najam, predautorizacija i autorizacija kreditne kartice radi naplate najma i troškova nastalih vezano uz najam, rješavanje odštetnih zahtjeva, a sve vezano uz poštivanje zakonskih propisa vezanih uz korištenje vozila FLEET-a;

b) pravo na postavljanje, ostvarenje i obranu zakonskih prava FLEET-a;

c) pravo na zaštitu svojih dospjelih, a neplaćenih potraživanja te poduzimanja drugih zakonskih mjera za naplatu takvih potraživanja, a radi osiguranja ili naplate potraživanja FLEET-a

d) izvještavanje, revizija, controlling i vođenje knjigovodstvenih evidencija

e) provođenje plaćanja i sigurnosti plaćanja

f) arhiviranje dokumentacije, pohranu podataka u sustavima obrade

g) sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela

h) obnavljanje ugovora s Vama

i) anketiranje radi poboljšanja usluga FLEET-a.

3.5. U određenim slučajevima FLEET može od Vas zatražiti i privolu za obradu Vaših osobnih podataka. Privolu niste dužni dati, a ako ste istu dali, u svako doba je možete povući.

4. Vrsta osobnih podataka

4.1. FLEET upotrebljava sljedeće osobne podatke:

a) osnovne osobne podatke: ime i prezime, adresu, osobni identifikacijski broj, datum rođenja, spol, broj telefona i mobitela, adresu elektronske pošte

b) ostale osobne podatke: podaci koje ste nam Vi ili treća osoba stavili na raspolaganje prije, za vrijeme ili nakon prestanka ugovornog odnosa, kao što su podaci iz osobne iskaznice, podaci o bankovnom računu i kreditnoj kartici, podaci iz vozačke dozvole, ovlasti potpisivanja i zastupanja i druge podatke koji su potrebni za realizaciju ugovornog odnosa.

5. Razdoblje čuvanja

5.1. FLEET Vaše osnovne osobne podatke briše po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih sa čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju ako je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja FLEET-a ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu, sve do konačnog dovršetka takvih postupaka.

5.2. FLEET može podatke anonimizirati radi korištenja u statističke i/ili marketinške svrhe, umjesto da iste briše, u kojem slučaju se trajno miču svi podaci povezani s Vama na način da bi Vas se moglo identificirati.

5.3. Za podatke za koje propisima nije predviđen rok pohrane, FLEET će pohraniti na razumno vremensko razdoblje, imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni te će se za vrijeme aktivnog čuvanja koristiti samo u tu svrhu.

6. Prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama

6.1. FLEET može Vaše osobne podatke dostaviti trećim osobama u sljedećim slučajevima:

a) radi ispunjenja zakonskih obveza, odnosno radi dostavljanja sudovima ili drugim nadležnim tijelima, a tijekom ili radi vođenja parničnog, kaznenog, prekršajnog ili drugog postupka;

b) radi zaštite prava, sigurnosti ili imovine FLEET-a;

c) radi sklapanja i/ili izvršenja ugovora ili obrade transakcija s posrednicima, agencijama putem kojih ste stupili u kontakt s FLEET-om

d) radi sprječavanja ili ograničavanja štete koja bi mogla biti nanesena FLEET-u;

e) u drugim slučajevima, pod uvjetom da ste dali svoju privolu.

6.2. FLEET će u svakom slučaju prilikom dijeljenja Vaših osobnih podataka s trećim stranama istima zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u različitu svrhu od one koja je ugovora te će treću stranu obvezati na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

7. Vaša prava

7.1. Pravo na pristup osobnim podacima – imate pravo pisanim putem ili osobno u sjedištu FLEET-a tražiti i dobiti informacije o osobnim podacima koji se na Vas odnose, a koje FLEET obrađuje, pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan.

7.2. Pravo na ispravak ili dopunu osobnih podataka – u slučaju ako su Vaši podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta FLEET-a tražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka davanjem dodatne izjave, pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan. Vi ste odgovorni za davanje ispravnih osobnih podataka te ste dužni FLEET obavijestiti o svim relevantnim promjenama osobnih podataka (promjena imena/ prezimena, adrese i sl.)

7.3. Pravo na brisanje osobnih podataka – ako dokažete da više ne postoje razlozi zbog kojih se Vaši osobni podaci obrađuju, a s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni, takvi podaci će biti brisani, ako to nije protivno važećim propisima ili ako se ne radi o obradi podataka u statističke svrhe kada više nije moguće temeljem osobnih podataka identificirati osobu na koju se ti podaci odnose, odnosno ako nisu nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

7.4. Pravo povlačenja privole u marketinške svrhe – imate pravo u svakom trenutku povući danu privolu pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta FLEET-a, u kojem slučaju će FLEET brisati osobne podatke koji su dani u navedenu svrhu.

7.5. Pravo prigovora na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa FLEET-a – imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga koji se odnose na Vaše interese pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta FLEET-a , u kojem slučaju će Vam FLEET dostaviti obavijest nadilaze li legitimni interesi FLEET-a Vaše interese ili je osobne podatke nužno dalje obrađivati radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva u kojem slučaju će podaci i dalje biti obrađivani, a u protivnom se više ti podaci neće smjeti koristiti u tu svrhu.

7.6. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – imate pravo podnijeti pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta FLEET-a, kao i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

7.7. Pravo na prenosivost osobnih podataka – imate pravo zatražiti pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta FLEET-a prijenos onih podataka koje ste dostavili FLEET-u temeljem privole.

7.8. Pravo na ograničenje obrade - imate pravo zahtijevati pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta FLEET-a privremeno blokiranje obrade osobnih podataka pod uvjetom da osporavate točnost podataka te je navedeno nužno radi provjere točnosti podataka ili obrada nije dopuštena, a protivite se brisanju podataka, ako FLEET-u ti podaci nište nisu potrebni, a tražite ih radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili ako ste uložili prigovor sukladno točki 7.6. ove Izjave te očekujete potvrdu FLEET-a nadilaze li legitimni razlozi FLEET-a Vaše razloge.

8. Primjena kolačića

8.1. Na internetskim stranicama FLEET-a – www.fleet-rent.com primjenjuju se kolačići (cookies), prije pohrane kojih je FLEET obvezan pribaviti Vašu privolu. Ako uskratite privolu i dalje ćete biti u mogućnosti pregledavati internetsku stranicu FLEET-a, ali neće moći koristiti sve mogućnosti.

8.2. Kolačići su tekstualne datoteke koje na Vaše računalo smješta internetski poslužitelj, radi pamćenja Vaših aktivnosti ili postavki za sljedeći put kada posjetite istu stranicu.

8.3. Kolačići se upotrebljavaju u svrhu boljeg funkcionara internetske stranice i korisničkog iskustva, a mogu biti privremeni (uklanjaju s Vašeg uređaja odmah po zatvaranju internetskog preglednika, odnosno pohranjeni su samo tijekom posjeta internetskoj stranici) i trajni (ostaju na Vašem uređaju i nakon zatvaranja internetskog preglednika). FLEET se služi kolačićima treće strane radi pribave statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju...... Za mjerenje posjećenosti internetske stranice www.fleet-rent.com koristi se Google Analytics.

8.4. Vi u svakom trenutku možete promijeniti postavke Vašeg internetskog preglednika tako da kolačići bude u potpunosti ili djelomično onemogućeni. Upute je moguće pronaći na internetskoj stranici http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Ako odlučite onemogućiti (blokirati) kolačiće možda nećete biti u mogućnosti koristiti neke od funkcionalnosti stranice www.fleet-rent.com .